728 x 90

سخنگوی مجاهدین به‌اهالی و جوانان دلیر در پلدختر و سایر مناطق

سخنگوی مجاهدین به مردم وجوانان سیل‌زده _ ۲۶ فروردین۹۸
سخنگوی مجاهدین به مردم وجوانان سیل‌زده _ ۲۶ فروردین۹۸

باید وحوش وارداتی پاسدار قاسم سلیمانی  از عراق و افغانستان و پاکستان را پس زد. نباید به‌آنها فرصت ارعاب و مداخله در کارهای مردم داده شود. به‌هر ترتیبی که می‌توانید علیه آنها اقدام و اعتراض کنید.

همچنین جوانان دلیر میهن، باید بی‌محابا در هر کجا که امکانپذیر است امکاناتی را که متعلق به‌مردم است، در اختیار بگیرند و در خدمت مردم سیل‌زده به‌کار اندازند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات