728 x 90

سخنرانی میشل دو ووکولور، نماینده مجلس ملی فرانسه در گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

میشل دو ووکولور، نماینده مجلس ملی فرانسه
میشل دو ووکولور، نماینده مجلس ملی فرانسه

یک سال پیش، در حالی‌که به‌تازگی انتخاب شده بودم و در برابر شما سخنرانی می‌کردم، فرانسه دستخوش تغییرات عمده سیاسی شده بود. امسال بار دیگر شما را بازمی‌یابم، در حالی‌که کشورتان دستخوش تکان‌های شدید است، با قیام‌های مردمی که در ماه ژانویه اخیر کشور را به لرزه درآورده و هنوز نیز در سراسر کشور ادامه دارند. خواسته آنها پایان دادن به دیکتاتوری مذهبی است، ‌همان‌طور که در روزهای اخیر نیز در بازار بزرگ تهران و شهرهای بزرگ دیگر شاهد آن بودیم.

در همین دوران،‌ ما کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک را در مجلس فرانسه بازسازی کردیم و من افتخار ریاست آن‌ را دارم. همراه همکارانم با گرایشات مختلف سیاسی، حول تفکر و امید دموکراسی واقعی در ایران گردهم آمده‌ایم برای پایان دادن به احکام مرگی که بی‌رحمانه توسط این رژیم اعمال می‌شود، برای برقراری یک دموکراسی واقعی که جدایی دین از دولت را رعایت کند، یک حکومت دموکراتیک واقعی که تضمین‌کننده برابری کامل بین زنان و مردان باشد.

ما از خانم رئیس‌جمهور مریم رجوی دعوت به‌عمل آوردیم تا به مجلس بیایند تا تحلیل‌های ایشان را بشنویم و از اقدامات ایشان برای ایران آزاد و دموکراتیک حمایت کنیم.

به‌عنوان یک زن سیاستمدار از نقش جدی زنان در مقاومت ایران ابراز خرسندی می‌کنم و به‌ شهامت این زنان درود می‌فرستم. آنها با نیروهای سرکوبگر حکومت درگیر می‌شوند.

برای حمایت از خواست مردم ایران که آزادی است و از همت آنها برای رقم زدن این آزادی، ‌بهترین سخنانی که یافتم، این کلمات گاندی است:

«دموکراسی واقعی محصول تصاحب قدرت توسط برخی نیست، بلکه محصول، قدرت همه برای مخالفت با برخی است».

متشکرم