728 x 90

سخنان شهردار پاریس در گرامیداشت سالگرد قیام و نامگذاری یک پارک به نام «مهسا امینی»

شهردار پاریس در گرامیداشت سالگرد قیام و نامگذاری یک پارک به‌نام مهسا امینی
شهردار پاریس در گرامیداشت سالگرد قیام و نامگذاری یک پارک به‌نام مهسا امینی

سخنان شهردار پاریس در گرامیداشت سالگرد قیام

و نامگذاری یک پارک به نام «مهسا امینی»

 

آن هیدالگو شهردار پاریس-۲۵ شهریور ۱۴۰۲:

دربارهٔ انقلاب ایران و جابه‌جایی دو دیکتاتوری منفور سلطنتی و مذهبی

«یک رژیم منفور وجود داشت اما با یک رژیم منفور دیگر جایگزین شد»

 

«... . انقلاب اسلامی چهل سال دارد، من آن‌را به‌یاد دارم. برای من هم این از چیزهایی بود که مرا در تعهدات سیاسی‌ام عمیقاً تحت‌تأثیر قرار داد. رضایت از خود که با آن به‌خود می‌بالیدیم...

طبعاً که یک رژیم منفور وجود داشت، اما وقتی یک رژیم منفور، با یک رژیم منفور دیگر جایگزین می‌شود، این نمی‌تواند آن انقلابی باشد که کسی بتواند خود را در آن بیابد

این همان اتفاقی است که رخ داد... و این رژیم منفور، در وهلهٔ اول به‌چه کسانی حمله کرد؟ به‌زنان، به‌زنان.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/31ed1ac1-d0e2-4b37-a6eb-39c64156c2f4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات