728 x 90

سایت حکومتی مشرق: برنارد کوشنر، بنیانگذار سازمان پزشکان بدون مرز از مهمانان ثابت مراسم مجاهدین

برنارد کوشنر وزیر خارجه اسبق فرانسه
برنارد کوشنر وزیر خارجه اسبق فرانسه

 سایت حکومتی مشرق نیوز پنجشنبه ۱۴فروردین نوشت: برنارد کوشنر، بنیانگذار سازمان پزشکان بدون مرز از مهمانان ثابت مراسم مجاهدین است. او در یک کنفرانس گفت: «خانم رجوی، هر بار که سخنان شما را می‌شنوم،‌ متحیر می‌شوم. من شما را ستایش می‌کنم. من مصمم بودن شما را برای برقراری دمکراسی، جدایی دین از دولت و برابری زن و مرد ستایش می‌کنم»

این سایت حکومتی افزود: در ۳۱شهریور ۹۷ در کنفرانس «قیام ایران در مسیر آزادی – آلترناتیو دموکراتیک»، که توسط مجاهدین در نیویورک برگزار شد، بار دیگر برنارد کوشنر، در کنار سیاستمداران ضد  نظام هم‌چون شهردار جولیانی، مایکل موکیزی وزیر پیشین دادگستری آمریکا و ژنرال جیمز جونز مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا، حضور پیدا کرد.