728 x 90

سالگرد شهید قیام پدرام جعفری در فردیس کرج

سالگرد شهید قیام پدرام جعفری در  فردیس کرج
سالگرد شهید قیام پدرام جعفری در فردیس کرج

دوستان شهید قیام پدرام جعفری بر سر مزار این شهد در فردیس کرج حاضر شد و با نثار گل و روشن کردن شمع یاد این شهید قیام را گرامی داشتند:

پدرام جان دقیقاً شد یک سال

وخون تو هم‌چنان جاری است

مارا ببخش

من را ببخش

همه کسانی را که باهات بودند را ببخش

نشد کاری را که باید می‌کردیم را انجام بدهیم