728 x 90

سالگرد آرشام ابراهیمی شهید قیام

مراسم اولین سالگرد شهید قهرمان آرشام ابراهیمی شهید قیام خونین ۹۸

این مراسم با شکوه با حضور جمعی از فامیل و یارانش در اصفهان گلزار شهدا برگزار شد .