728 x 90

زوزه‌های وحشت‌آلود حکومت آخوندی از قطعنامه دوحزبی در کنگره آمریکا در حمایت از برنامه ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی

زوزه‌های وحشت‌آلود حکومت آخوندی از قطعنامه دوحزبی در کنگره آمریکا در حمایت از برنامه ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی
زوزه‌های وحشت‌آلود حکومت آخوندی از قطعنامه دوحزبی در کنگره آمریکا در حمایت از برنامه ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی

زوزه‌های وحشت‌آلود حکومت آخوندی از قطعنامه دوحزبی در کنگره آمریکا

در حمایت از خواست مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک

و برنامه ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی

 

تلویزیون شبکه خبر رژیم ۲۰بهمن ۱۴۰۱:

-زوزه‌های وحشت‌آلود حکومت آخوندی

‌۱۶۵قانونگذار آمریکایی با امضا یک قطعنامه ضدایرانی بار دیگر از منافقان حمایت کردند در قطعنامه‌یی که دیشب در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شده نماینده‌های دو حزب جمهوریخواه و دموکرات با تکرار ادعای نقض حقوق‌بشر در ایران از طرح سرکرده منافقان به‌عنوان جمهوری دموکراتیک سکولار و غیرهسته‌یی ایران حمایت کردند.

اواسط آذر امسال هم مریم رجوی به دعوت نماینده‌های آمریکا در قالب ویدئو کنفرانس در کنگره آمریکا سخنرانی کرد.

آمریکا سال۹۱ با حذف نام گروهک منافقان از فرهست گروه‌های تروریستی حمایت رسمی خود را از این گروه در مقابله با نظام جمهوری اسلامی در این آشکار کرد ثبت ۱۷هزار ترور در ایران فقط یک سطر از کارنامه گروه تروریستی ست که قانون گذارهای آمریکایی یک صدا به حمایتش برخواسته‌اند.(تلویزیون شبکه خبر رژیم ۲۰بهمن)

 

تلویزیون رژیم ۲۰بهمن ۱۴۰۱

-زوزه‌های وحشت‌آلود حکومت آخوندی

۱۶۵قانون گذار آمریکایی از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات بار دیگر یک قطعنامه ضدایرانی را امضا کردند این دومین قطعنامه ضدایرانی در حمایت از اغتشاشات اخیر در ایران است که به‌دست نمایندگان آمریکا در کنگره این کشور به تصویب می‌رسد.

در قطعنامه‌یی که دیشب در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا معرفی شد با تکرار ادعای نقض حقوق‌بشر در ایران از طرح سرکرده منافقین برای اینده ایران حمایت کردند. 

مجلس نمایندگان آمریکا در این قطعنامه مداخله‌جویانه معرفی شده حقوق مردم ایران و مبارزه آنها برای ایجاد یک کشور دموکراتیک سکولار و غیرهسته‌یی را به‌رسمیت می‌شناسد. (تلویزیون شبکه خبر رژیم ۲۰بهمن)

 

 

خبرگزاری سپاه پاسداران ۱۹بهمن ۱۴۰۱:

قطعنامه فراحزبی بیش از ۱۰۰نماینده کنگره آمریکا در حمایت مجاهدین‌

بیش از ۱۰۰نفر از اعضای کنگره آمریکا روز چهارشنبه از قطعنامه‌یی حمایت کرده‌اند که ضمن طرح اتهامات تکراری درباره اغتشاشات در ایران حاوی بندهایی در حمایت از مجاهدین است.

این قطعنامه امروز چهارشنبه در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان معرفی شد و از حمایت ۱۶۵قانونگذار از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه برخوردار است. قطعنامه مذکور جمهوری اسلامی ایران را به «نقض حقوق بشر» متهم می‌کند اما از آنچه طرح «مریم رجوی برای آینده ایران خوانده شده حمایت کرده است (خبرگزاری فارس رژیم ۱۹بهمن).

 

کانال تلگرامی خبرگزاری سپاه پاسداران ۱۹بهمن ۱۴۰۱:

-زوزه‌های وحشت‌آلود حکومت آخوندی از قطعنامه دوحزبی در کنگره آمریکا

 

حمایت کنگره آمریکا از مجاهدین‌

۱۶۵نفر از اعضای کنگره آمریکا در قطعنامه‌یی فراحزبی ضمن طرح اتهامات تکراری درباره اغتشاشات ایران، از مجاهدین و طرح مریم رجوی برای آینده ایران حمایت کردند. (تلگرام خبرگزاری فارس رژیم ۱۹ بهمن)

 

 

روزنامه دولت آخوند رئیسی ۲۰بهمن ۱۴۰۱:

قطعنامه حمایتی کنگره آمریکا از طرح مجاهدین‌

بیش از ۱۰۰نفر از اعضای کنگره آمریکا روز چهارشنبه از قطعنامه‌یی حمایت کرده‌اند که ضمن طرح اتهامات تکراری درباره اغتشاشات در ایران حاوی بندهایی در حمایت از مجاهدین است. این قطعنامه دیروز چهارشنبه در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان معرفی شد و از حمایت ۱۶۵ قانونگذار از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه برخوردار است. قطعنامه مذکور جمهوری اسلامی ایران را به «نقض حقوق بشر» متهم می‌کند و از آنچه طرح «مریم رجوی» برای «آینده ایران» خوانده شده حمایت کرده است.(روزنامه ایران رژیم ۲۰بهمن)

 

 

سایت حکومتی همشهری متعلق به مشاور رسانه‌یی رئیسی جلاد - ۱۹بهمن ۱۴۰۱:

-زوزه‌های وحشت‌آلود حکومت آخوندی از قطعنامه دوحزبی در کنگره آمریکا

حمایت ۱۶۵نماینده آمریکا از طرح منافقین برای آینده ایران | پشتیبانی از طرح ضدایرانی مریم رجوی!

(سایت همشهری رژیم ۱۹بهمن)

 

خبرگزاری ایران‌پرس آخوندی ۱۹بهمن ۱۴۰۱:

قطعنامه فراحزبی اعضای تندرو کنگره آمریکا در حمایت از گروهک تروریستی منافقین

۱۶۵عضو تندرو کنگره آمریکا در حالی‌که اغتشاشات در ایران فروکش کرده است، در قطعنامه‌یی با ادعای فراحزبی، با تکرار اتهامات خود درباره ناآرامیهای ایران، از گروهک تروریستی منافقین و سرکرده آن به بهانه پشتیبانی از آینده ایران حمایت کردند.

در این قطعنامه که بر اساس ادعاهای مخالفان جمهوری اسلامی ایران و اتهامات بی‌پایه و اساس آنان در حمایت از اغتشاشات ادعا شده است: آمریکا از خواست مردم ایران برای تشکیل جمهوری دموکراتیک، سکولار و غیرهسته‌یی حمایت می‌کند.

در این قطعنامه ادعا شده است که مجلس نمایندگان آمریکا «در کنار مردم ایران که به‌طور مشروع از حقوق خود برای آزادی در برابر سرکوب دفاع می‌کنند» می‌ایستد و «حقوق مردم ایران و مبارزه آنها برای ایجاد یک کشور دموکراتیک، سکولار و غیرهسته‌یی را به‌رسمیت می‌شناسد».

(خبرگزاری ایران پرس رژیم ۱۹بهمن)

 

تعدادی از نمایندگان تندروی کنگره آمریکا در قطعنامه‌یی با تکرار اتهامات واهی درباره اغتشاشات ایران، از مجاهدین حمایت کردند.

 (خبرگزاری مهر رژیم ۱۹بهمن)

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/be2067d5-2868-4656-9ef2-434789823cc1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات