728 x 90

زوزه‌های رئیسی جلاد و اذعان به ۴۰سال رویارویی مجاهدین با آخوندهای حاکم

رئیسی جلاد
رئیسی جلاد

رئیسی جلاد در جلسه تعزیه برای لاجوردی جلاد اوین و قدوسی دژخیم قضاییه جلادان (۶تیر)  به نقش مجاهدین در نبرد خستگی‌ناپذیر طی ۴۰ سال اخیر اذعان کرد و گفت: شما هر فتنه‌یی که در این ۴۰ساله در کشور می‌بینید جای پای مجاهدین را می‌بینید. شما نمی‌توانید از یک جریان علیه نظام یاد بکنید و جای پای مجاهدین را در آنجا نبینید.

جریان نفاق با پشتیبانی نظام سلطه تصمیم داشت که جبهه انقلاب، جریان انقلاب نمادهای انقلاب را یا ترور شخص بکند.

به یاد بیارید روزهای دهه ۶۰ را ببینید منافقین چقدر ترور شخصیت کردند چهره‌هایی که نماد انقلاب بودند نماد مجاهدت و ایستادگی بودند چگونه مورد حمله قرار دادند با پخش شایعات با تهمت زدنها با افتراها، آنها را می‌خواستند به حاشیه برانند.

شما هر شیطنتی و فتنه‌ای که در این ۴۰ساله در کشور می‌بینید جای پای نفاق را می‌بینید شما نمی‌توانید از یک جریان علیه انقلاب و عناد با نیروهای انقلاب! یاد بکنید و جای پای نفاق را در آنجا نبینید (تلویزیون شبکه خبر رژیم ۶تیر).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7e14ac58-e0b5-4525-9dff-a6ea55b5bf01"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات