728 x 90

زندگی عضو یک خانواده کارگری با کمتر از ۲۰دلار در ماه

خط فقر در ایران ۱۰میلیون
خط فقر در ایران ۱۰میلیون

علیرضا حیدری عضو شورای حکومتی کار اعتراف کرد: «با قیمت امروز دلار درآمد یک حداقلی بگیر کمتر از ۸۰دلار در ماه است، یعنی سهم هر یک از اعضای یک خانواده چهار نفری کارگری ۲۰دلار در ماه می‌شود، حال آن که خط فقر مطلق، درآمد روزانه یک تا دو دلار است».

وی هم‌چنین اعتراف کرد: «بر اساس محاسباتی که بهمن سال گذشته داشتیم هزینه حداقلی یک خانوار چیزی حدود ۵میلیون تومان در ماه بود. با افزایش حدود دو و نیم برابری قیمت دلار، این هزینه به بیش از ۷میلیون تومان می‌رسد و حداقل حقوق کارگران تنها حدود ۲۵درصد مخارج را تأمین می‌کند».(ایلنا ۲۸مهر)