728 x 90

زندان مرکزی ارومیه، گرسنگی دادن به زندانیان و تهدید آنها توسط جلادان

زندان مرکزی ارومیه
زندان مرکزی ارومیه

دژخیمان خامنه‌ای در زندان مرکزی ارومیه با گرسنگی دادن به زندانیان و تهدید آنها به افزایش مدت زندانشان، فشارهای ضدانسانی بر زندانیان را افزایش داده‌اند.

از روز سه‌شنبه سوم فروردین‌ماه، جیره غذایی زندانیان زندان مرکزی ارومیه به یک چهارم کاهش یافته است. در مقابل اعتراض زندانیان، رئیس جنایتکار زندان آنها را تهدید کرده است که «اگر اعتراض کنید ما به ازاء هر اعتراض ۷ماه اضافه حکم می‌گیرید».

در این شرایط زندانیان در زندان مرکزی ارومیه علاوه بر مقابله با ویروس کرونا که به‌صورت گسترده‌ای در بندهای آن رایج است، بایستی با گرسنگی هم دست و پنجه نرم کنند. (مجاهدین ۳فروردین۱۴۰۰)