728 x 90

زندانی سیاسی کرد حیدر قربانی در معرض خطر اعدام قرار دارد

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ
زندانی سیاسی کرد حیدر قربانی در معرض خطر اعدام قرار دارد

فراخوان به ملل متحد و ارگانهای حقوق‌بشری برای اقدام فوری به‌منظور ممانعت از اعدام این زندانی سیاسی

روز پنجشنبه ١٦مردادماه ٩٩، حکم جنایتکارانه اعدام زندانی سیاسی حیدر قربانی اهل کامیاران از سوی شعبه٢٧دیوان عالی رژیم آخوندی تأیید شده و پرونده وی به دایره «اجرای احکام دادسرای سنندج»، جهت اجرای حکم اعدام ارجاع شده است.

به این ترتیب حیدر قربانی که در سال۱۳۹۵ توسط دژخیمان وزارت اطلاعات دستگیر و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد و مدتها تحت شکنجه قرار گرفت، اکنون در نوبت اجرای حکم جنایتکارانه اعدام قرار گرفته است.

روز چهارشنبه ۱۵مرداد رژیم ضدبشری آخوندی، زندانی قیامی مصطفی صالحی را به‌عنوان «کارگردان اغتشاشات کهریزسنگ نجف‌آباد» در زندان دستگرد اصفهان اعدام کرد.

رژیم ضدبشری آخوندی با سرکوب و اعدام و جنایت، مذبوحانه تلاش می‌کند، با ایجاد جو رعب و وحشت، از انفجار خشم فزاینده مردم علیه این رژیم مقابله کند.

مقاومت ایران دبیرکل، کمیسرعالی و شورای حقوق‌بشر ملل متحد و دیگر ارگانها و مجامع مدافع حقوق‌بشر را به اقدام فوری به‌منظور ممانعت از اجرای حکم جنایتکارانه اعدام زندانی سیاسی حیدر قربانی و نجات جان وی فرا می‌خواند و بر ضرورت بازدید هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی از زندانها و زندانیان ایران به‌ویژه زندانیان سیاسی تأکید می‌کند. فاشیسم دینی حاکم بر ایران به‌خاطر استمرار شکنجه و اعدامهای خودسرانه به‌خصوص در حق زندانیان سیاسی و نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق‌بشر باید قویاً محکوم و از جامعه جهانی طرد شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۸مرداد ۱۳۹۹ (۸ اوت ۲۰۲۰)