728 x 90

پیام زندانی سیاسی پیام شکیبا به‌مناسبت روز جهانی کارگر

زندانی سیاسی پیام شکیبا
زندانی سیاسی پیام شکیبا

 زندانی سیاسی پیام شکیبا در زندان گوهردشت کرج طی مطلبی به‌مناسبت روز جهانی کارگر از جمله

نوشت:‌« در این برهه زمانی و بعد از قیامهای دیماه سال گذشته و انفجاری بودن فضای جامعه؛ رژیم توان پاسخگویی به هیچ‌یک از بحرانهای متمادی جامعه را ندارد و در حالت بلاتکلیفی به‌سر می‌برد و هر روز با مسائل و مشکلات لاینحال بیشتر مواجه می‌شود. همچنین شقه و شکافهای بی‌پایان و ریزشهای مداوم نیروهایش و فساد گسترده مهره‌های ریز و درشت آن بهمراه تغییر دوران و پایان مماشات جهانی و بین‌المللی و انزوای بیش‌از‌پیش رژیم در منطقه؛ جهان اسلام و صحنه جهانی کمترین مشروعیتی را چه در داخل و چه در نظام بین‌الملل برای آن باقی نگذاشته است.

مجموعه‌این عوامل اقتضای آن را دارد که مبارزه اقتصادی و معیشتی و طرح مطالبات بحث زحمتکشان و کارگران و سازماندهی تشکلیابی هر چه بیشتر و پیوند اقشار مختلف کارگران و زحمتکشان همراه با طرح مطالبات سیاسی و درک نیازهای دوران جدید در مقابل استثمارکنندگان و جباران حاکم بر این آب و خاک باشد.

تشکلیابی و سازماندهی زحمتکشان و کارگران ایران و پیوند اقشار مختلف آنها با یکدیگر و خلع ید از کلیه باندهای رژیم و طرح مطالبات بحث اقتصادی و معیشتی همراه با طرح مطالبات سیاسی و همقدم شدن با جنبش مقاومت سراسری مردم ایران در مقابل رژیمی که در منتهای ضعف و بیماری است؛ نوید دهنده طرحی نو و آینده بهتری برای زحمتکشان و کارگران ایران می‌باشد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات