728 x 90

زمینه‌چینی کیهان خامنه‌ای برای پیامدهای ناگوار واکسن رژیم

نمايش‌  رسوای واكسن داخلی از سوی رژيم آخوندی
نمايش‌ رسوای واكسن داخلی از سوی رژيم آخوندی

کیهان خامنه‌ای در شماره روز چهارشنبه ۱۰دیماه برای پیامدهای ناگوار واکسن سرهم‌بندی شدهٔ رژیم که هنوز یک روز بیشتر از نمایش آن نگذشته زمینه‌چینی کرد و نوشت: «اگر احیاناً اتفاق ناخوشایندی حین تست واکسن ساخت داخلی رخ بدهد، شبکه‌های ماهواره‌یی و مجازی دشمن آن را برجسته کرده و علیه واکسن داخی موضع خواهند گرفت».

خاطرنشان می‌شود روز سه‌شنبه ۹دیماه رژیم آخوندی با الگوبرداری سخیفی از تزریق واکسنهای ساخته شده به نمایش صحنه‌هایی از تستهای آزمایشگاهی مضحک و بی‌اعتبار خود در تلویزیون حکومتی پرداخت تا به بازار گرمی برای پر کردن جیب ستاد اجرایی فرمان خمینی ملعون که با صد میلیارد دلار ثروت غارت شده مردم ایران در تیول خامنه‌ای پلید است بپردازد و برای تحمیل میلیونی واکسنهای بی‌اعتبار و دیر هنگام این ستاد غارتگر تبلیغ کند. نمایش تست آزمایشگاهی که مربوط به مراحل اولیه ساخت واکسن است، آنهم در حالیکه در کشورهای منطقه تزریق واکسنهای تهیه شده و معتبر شروع شده فقط تمسخر همراه با خشم و نفرت مردم را برمی انگیزد.

در حالیکه برای تولید واکسن کرونا توسط مراکز معتبر داروسازی و پزشکی جهان تستهای متعدد حیوانی و سپس تستهای ویژه و حساب شدهٔ انسانی، از مراحل پایه‌یی ساختن واکسن است و توسط متخصصان ذیصلاح و در مراکز با تجربه‌ صورت می‌گیرد، حکومت آخوندی که هنوز این مراحل را در پروژه غارتگرانه به‌اصطلاح واکسن داخلی طی نکرده است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a92d0beb-0932-4a52-bec6-549fa92313b0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات