728 x 90

زلزله مجدد، ادامه درد و رنج مردم در استان کرمانشاه

گزارش تصویری