728 x 90

زلزله‌زدگان اندیکا بی‌سرپناه و بی‌آذوقه

اندیکا پس از زمین لرزه
اندیکا پس از زمین لرزه

روزنامه حکومتی آرمان در مقاله‌ای به تاریخ پنچشنبه ۲۲مهر اعتراف کرد که زلزله‌زدگان اندیکایی هم‌چنان بی‌سرپناه و گرسنه هستند.
آرمان در مقاله خود با اشاره به آمار ارائه شده از ویرانیها توسط نهادهای حکومتی نوشت: «به بیش از ۶۵۰خانه در ۱۳۵روستای شهرستان اندیکا، خسارت وارد شده است. بنا به آمار بنیاد مسکن خوزستان ۸۰۰واحد مسکونی و عشایری را به‌طور کامل تخریب کرده یا آسیب ۵۰درصد به بالا خسارت‌زده و به همین تبع هزاران نفر از مردم بدون چادر، لباس و غذا، آواره هستند».
مقاله در پایان با اعتراف به بی‌عملی کارگزاران رژیم در رسیدگی به زلزله‌زدگان می‌نویسد: «شهروند اندیکایی می‌گوید: «در این چند روز تعداد مارگزیدگی و عقرب‌زدگی‌ها زیاد شده برای همین مردم به خوابی سبک و خرگوشی می‌روند تا اگر جانوری پیدا شد، آماده باشند». به روایت او بیشتر مردمی که خودش به آنها سرکشی‌کرده چادر ندارند. چادر پیشکش، حتی لباس گرم هم ندارند. لباس هم پیشکش، خیلی‌ها حتی غذا ندارند که از قبل هم نداشته‌اند و همیشه نیمه‌سیر بوده‌اند. اما اگر برف بیاید، اگر چهره اندیکا و چلو مثل همیشه زمستانی شود، وای به مردم بی‌خانه، وای به مردم بی‌چادر و بی‌لباس و بی‌خوراک».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a5442bc0-334b-42e8-a7d6-e46fa7b144b7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات