728 x 90

زاهدان - مسدود کردن شبانه جاده‌ها با آتش در سالگرد جمعه خونین این شهر

زاهدان - بستن جاده‌ها با آتش در سالگرد جمعه خونین زاهدان - ۸مهر ۱۴۰۲
زاهدان - بستن جاده‌ها با آتش در سالگرد جمعه خونین زاهدان - ۸مهر ۱۴۰۲

زاهدان - حضور گسترده نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای و مقابله جوانان قیام در سالگرد جمعه خونین زاهدان - ۸مهر

زاهدان - جوانان دلیر همزمان با سالگرد جمعه خونین زاهدان خیابانهای شهر را با آتش مسدود کرده‌اند - ۸مهر

زاهدان - منطقه شیر آباد - جوانان دلیر همزمان با سالگرد جمعه خونین زاهدان و با شروع تاریکی اقدام به بستن جاده‌ها با آتش کردند  - ۸مهر

 

 

زاهدان - جوانان دلیر با بستن خیابان‌ها و آتش زدن لاستیک در سالگرد جمعه خونین زاهدان دست به اعتراض زدند - ۸مهر

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/88cc6c7a-8a1e-4a3f-996c-30e2b4c67d3f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات