728 x 90

زالی: ایران در بین سه کشور دنیا قرار دارد که ابتلای کادر درمان به کرونا در آن بالاتر است

کرونا در ایران
کرونا در ایران

علیرضا زالی، فرمانده ستاد حکومتی مقابله با کرونا در تهران، در مورد فرسودگی کادر درمانی در مقابله با کرونا، هشدار داد و معدل میزان ابتلای کادر درمان در ایران به ویروس کرونا را نسبت به استاندارد جهانی بالا دانست و گفت: «آمار تطبیقی نشان می‌دهد ایران، آمریکا و روسیه سه کشوری هستند که از نظر قدر مطلق ابتلا، میزان ابتلای کادر درمان در این کشورها بالاتر است».

به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر ۲شهریور۹۹ زالی افزود: «در پیک اول که شروع بیماری بود، تجهیزات حفاظتی به اندازه مکفی در بیمارستانها توزیع نشده بود، طبیعتاً جامعه پزشکی هم آموزش‌های لازم را در زمینه مقابله با اپیدمی و نحوه ابتلا به بیماری و حفاظت عمومی ندیده بودند. اما در حال حاضر میزان ابتلا به چند دلیل بالاتر است».


وی گفت: «مهم‌ترین دلیلش این است که فرایند خستگی مزمن تیم پزشکی که یک مسأله غیرقابل اجتناب است، موجب شده سطح دفاعی و ایمنی افراد کاهش پیدا کند. طبیعتاً وقتی افراد خسته‌تر می شوند و انگیزه‌هایشان کمرنگ می‌شود از نظر سیستم ایمنی بدن در معرض خطر بیشتری قرار می‌گیرد. سطح بالای خستگی و فرسایشی بودن بیماری کووید۱۹ موجب شده انگیزه‌های افراد برای استفاده از وسایل حفاظتی کاهش پیدا کند.
مطالعه میدانی در سه دانشگاه علوم پزشکی در تهران نشان می‌دهد ۲۳درصد گروه‌های پرستاری و پشتیبانی بیمارستانها به‌رغم وجود وسایل حفاظتی در مراکز درمان به اندازه کافی از این وسایل استفاده نکرده بودند. در جامعه پزشکی این عدد حدود ۱۲ تا ۱۸درصد است. به این دلیل که پوشیدن لباسهای کاور در فضای گرم و با تهویه نامناسب بیمارستانها کاری سخت است».


زالی با تأکید بر فرایند جذب نیروی انسانی در حوزه بهداشت و درمان گفت: «ما تنها دستگاهی هستیم که متأسفانه بخش زیادی از درآمد پرسنل مورد لزوم را باید از منابع غیردولتی پرداخت کنیم. در تهران نزدیک به ۲۵ تا ۳۰درصد نیروهای شاغل مجموعه بیمارستانهای ما کسانی هستند که بودجه دولتی و بند «و» برای آنها ترسیم نشده و بیمارستانها برای رفع نیازهایشان مجبور شده‌اند از این نیروها استفاده کنند. این مسأله فشار مضاعفی را به اقتصاد ضعیف و شکننده بیمارستانها در سال‌های اخیر وارد کرده است. متأسفانه هیچ وقت کسی این موضوع را به‌طور جدی مورد توجه قرار نداده است که یک بار و برای همیشه تمام نیروهای بهداشتی درمانی کشور مورد حمایت بند و قرار بگیرند».


وی در رابطه با مشکلات جذب نیرو در حوزه بهداشت و درمان گفت: «برخی کشورها الگوی موفقی در این زمینه داشتند به‌طور مثال آلمان را کشور موفقی در زمینه بحث جبران خدمات کارکنان بهداشتی و درمانی و رضایتمندی کارکنان می‌دانم. در آلمان از همان روزهای آغازین به تمامی بیمارستانهایی که توانستند در ایجاد، توسعه و تبدیل تخت‌های‌ مراقبتهای ویژه کرونا امکانات ایجاد کنند، پاداش روزانه پرداخت کردند که تقریباً بین ۲.۲ برابر حقوق روزانه پرسنل افزایش پیدا کرد و یکی از مدل‌های موفق بود و در برخی کشورهای دیگر هم مدلی شبیه به آلمان اتفاق افتاد».