728 x 90

ریختن اشک تمساح برای تبعات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی

مجلس ارتجاع
مجلس ارتجاع

این‌روزها در برابر اصرار دولت آخوند رئیسی به حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، مجلس ارتجاع بر تبعات این حذف اصرار دارد. دیروز سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس ارتجاع گفت که حذف ارز چهار هزار و تومانی واقعاً تبعات سنگینی برای مردم دارد. پیش‌تر آخوندمجتبی ذوالنور هم در تذکری شفاهی گفته بود جامعه تحمل و کشش حذف این ارز را ندارد. او گفته بود گرانی خودرو کمر مردم را شکسته است و روی همه چیز تأثیر می‌گذارد. کاظم دلخوش، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ارتجاع، درباره تصویب کلیات لایحه بودجه از سوی نمایندگان به خبرگزاری حکومتی خبرآنلاین گفته است: شرایط فعلی، به‌هیچ‌وجه مناسب حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نیست. دولت به جای پاک‌کردن صورت‌مسأله باید برای کنترل ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برنامه داشته باشد. این‌که دولت بگوید ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی رانت‌زاست و باید حذف شود.

کاظم دلخوش، عضو مجلس ارتجاع نگرانی خود را از تبعات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی ابراز کرد و گفت: «شرایط فعلی، به هیچ‌وجه مناسب حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نیست. دولت به جای پاک کردن صورت مسأله باید برای کنترل ارز ۴۲۰۰تومانی برنامه داشته باشد.

این کارگزار رژیم با اشک تمساح ریختن، از تبعات این اقدام دولت آخوند رئیسی جلاد که آنرا «اثر نامطلوب» می‌نامید، گفت: «ارز ۲۰ تا ۲۵قلم کالا حذف خواهد شد که بر قیمت ۶۰۰ تا ۷۰۰ کالا اثر نامطلوب می‌گذارد و مردم طبقات پایین له می‌شوند» (روزنامه حکومتی شرق ۲۸دی).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7dce9d9a-2976-4424-aa3b-f2266abcef29"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات