728 x 90

رژیم، کسری بودجه ۸۰درصدی را می خواهد با اخاذی مالیاتی جبران کند

بحران اقتصادی در ایران
بحران اقتصادی در ایران

آخوند محمد صفری عضو مجلس ارتجاع با تأکید بر این‌که رژیم با یک کسری بودجه ۸۰درصدی مواجه است، اذعان کرد که حکومت آخوندی می‌خواهد با چپاول و اخاذی مالیاتی از مردم آن را جبران کند.

به گزارش تلویزیون شبکه باران رژیم، آخوند محمد صفری عضو مجلس ارتجاع روز پنجشنبه ۱۵آبان گفت: «ما شرایط مملکت‌مان بگونه‌ای است که فروش نفت در این شرایط قرار گرفته و ناچار هستیم و ناگزیر هستیم که بتوانیم کسری بودجه‌یی هم که وجود دارد از قبل مالیات بتوانیم این را ترمیمش بکنیم. امروز دولت ما هشتاد درصد کسری بودجه دارد، وصول آن به بیست درصد دارد می‌رسد. امروز اونهایی که انباشت ثروت دارند ما در برخی از مواقع سراغ تولید کننده‌های خرد می‌رویم با فشار مالیاتی اینها را کمرشان را می‌شکنیم اذیت می‌کنیم ولی اونهایی که می‌بینیم ثروتهای کلانی دارند خیلی از وقت ها ما سراغ آنها نمی‌رویم».