728 x 90

رژیم ضدبشری آخوندی جوانی را به بهانه سرقت در شهرستان ایرانشهر در ملأعام شلاق زد

اجرای حکم ضدانسانی شلاق- عکس از آرشیو
اجرای حکم ضدانسانی شلاق- عکس از آرشیو

دستگاه قضایی رژیم در یک اقدام ضدانسانی یک جوان را به بهانه سرقت در شهرستان ایرانشهر در ملأ عام شلاق زد.

این جوان در فلکه ایران پیما که محل پرتردد شهر است، توسط “ماموری” با صورت پوشیده شلاق زده شد. این اقدام ضدانسانی مورد تنفر و انزجار مردم قرار گرفت.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات