728 x 90

رژیم ایران مشغول قاچاق سلاح به عراق و سوریه در پوشش محموله‌های سبزیجات است

مزدوران شبه‌نظامی رژیم ایران
مزدوران شبه‌نظامی رژیم ایران

دیدبان حقوق‌بشر سوریه گزارش داد، گذرگاههای قانونی و غیرقانونی میان سوریه و عراق در غرب فرات، روزانه شاهد رفت و آمد کامیونهای حامل سبزیجات، میوه و دیگر کالاهای تجاری است، تا محموله‌های سلاح را زیر پوشش کامیونهای سبزیجات و میوه به مناطق خود منتقل کنند.
العربیه به‌نقل از دیدبان حقوق‌بشر سوریه روز پنجشنبه ۲۸اسفند، نوشت: در حالی که مناطق زیر نفوذ رژیم اسد، شاهد وضعیت فاجعه بار معیشتی و فقر شدید هستند، فعالیت تجاری میان رژیم ایران و شبه‌نظامیان وابسته به این رژیم در عراق ادامه دارد و این در حالی است که رژیم ایران به تقویت حضور خود در داخل خاک سوریه ادامه می‌دهد.