728 x 90

رژیم ایران در «لیست سیاه» اف.ای.تی. اف باقی ماند

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازه‌ترین گزارش خود رژیم آخوندی را بار دیگر به طول کامل در لیست سیاه خود ابقا کرد و از همه کشورهای عضو خود خواست اقدامات ضروری را در مورد این رژیم به اجرا بگذارند.

FATF نهاد بین‌المللی ویژه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اعلام کرد به‌خاطر ادامه تأمین مالی تروریسم توسط حکومت آخوندی اقدامات علیه این رژیم که از سال۲۰۱۶ به‌حالت تعلیق درآمده بود را لغو کرده است.

در بیانیه FATF آمده است: با توجه به ناکامی رژیم ایران در تأمین استانداردهای این نهاد بین‌المللی و تصویب کنوانسیونهای پالرمو و تأمین مالی تروریسم، FATF تعلیق اقدامات متقابل را به‌طور کامل لغو می‌کند و از اعضای خود و همه حوزه‌های قضایی می‌خواهد تا اقدامات متقابل مؤثر را اعمال کنند.

در بیانیه FATF آمده است این سازمان از فوریه ۲۰۲۰، با توجه به همه‌گیری کووید-۱۹، روند بررسی رژیم ایران و کره شمالی را متوقف کرد. رژیم ایران در ژوئیه ۲۰۲۳ هیچ تغییر اساسی در جهت تأمین اهداف FATF را انجام نداد. بنابراین، FATF درخواست خود را برای اعمال اقدامات متقابل در مورد این حوزه‌های قضایی پرخطر مندرج در بیانیه ۲۱فوریه ۲۰۲۰ خود را تکرار کرد.

(سایت اف ای تی اف ۵آبان ۱۴۰۲)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4b28e743-8c67-43df-b0e3-7a01a79ae3a6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات