728 x 90

رژیم آخوندی انفجار صبح جمعه در شرق تهران را تأیید کرد

انفجار - عکس از آرشیو
انفجار - عکس از آرشیو

رژیم آخوندی انفجار صبح جمعه ۲۸شهریور در شرق تهران را تأیید کرد. حمیدرضا گودرزی معاون استاندار رژیم در تهران با تأیید خبر انفجار به‌طور مضحکی مدعی شد: صدای انفجار مربوط به رزمایشی در حوالی این منطقه بود که از روز پنجشنبه آغار شده و تا ظهر روز جمعه ادامه داشت.

خاطرنشان می‌شود صبح روز جمعه خبرهایی پیرامون انفجار در سایت پارچین منتشر شده و شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی از شنیده شدن صدای انفجار در منطقه شرق تهران خبر داده بودند.