728 x 90

رویترز: هوش مصنوعی تمامی پستهای با محتوای ناسزاگویی علیه ورزشکاران را در المپیک پاریس حذف می‌کند

المپیک پاریس
المپیک پاریس

رویترز،  روز ۲۵خرداد در گزارشی از کمیته بین‌المللی المپیک نوشت: هوش مصنوعی تمامی پستهای با محتوای ناسزاگویی علیه ورزشکاران را در المپیک پاریس حذف می‌کند.
رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، توماس باخ روز جمعه گفت از هوش مصنوعی برای مسدود کردن هر گونه ناسزاگویی در شبکه‌های اجتماعی علیه ورزشکاران و مقامات در المپیک ماه آینده در پاریس، استفاده خواهد کرد.
بازیهای (المپیک) در بحبوحه جنگ اوکراین و جنگ غزه شروع خواهد شد. رویدادهایی که پیش از این نیز منجر به سوء‌استفاده از رسانه‌های اجتماعی شده است.
رئیس کمیته بین‌المللی المپیک گفت: ما نیم میلیارد پست در شبکه‌های اجتماعی در جریان بازی‌های (المپیک پاریس) خواهیم داشت. به‌این معنا که اگر کسی تنها یک ثانیه برای هر پست زمان بگذارد، باید ۱۶سال برای دیدن تمامی آنها وقت صرف کند.
او گفت: کمیته بین‌المللی المپیک برای مقابله یک سیستم پیشگیرانه برای حفاظت ورزشکاران از سوء استفاده‌های سایبری را جایگزین خواهد کرد (از جمله). استفاده از هوش مصنوعی برای نظارت گسترده بر (حفاظت) ورزشکاران و مقامات (که شامل). حذف خودکار پست‌های حاوی سوء‌استفاده در رابطه با ورزشکاران می‌شود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e82779f4-55bc-4ddc-859f-47bbe7b33df1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات