728 x 90

رویترز: مغازه‌های ایران پس از فراخوان به اعتصاب تعطیل کردند

اعتضاب بازاریان و مغازه‌داران
اعتضاب بازاریان و مغازه‌داران

خبرگزاری رویترز روز دوشنبه ۱۴ آذر نوشت: مغازه‌های ایران پس از فراخوان به اعتصاب تعطیل کردند و قوه قضاییه مقصر آنرا «شورشگران» می‌داند.

این خبرگزاری افزود: به‌دنبال درخواست اعتصاب عمومی سه روزه در سراسر کشور از جانب معترضان که به‌دنبال سقوط حاکمان روحانی هستند، روز دوشنبه مغازه‌های ایران در چندین شهر تعطیل کردند. رئیس قوه قضاییه «شورشیان» را به‌خاطر تهدید مغازه‌داران سرزنش کردند.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/09134f1b-8f55-42d0-aa06-d5c860287e8d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات