728 x 90

رویترز: خامنه‌ای از رد کاندیداها حمایت کرد

خامنه ای  ولی فقیه ارتجاع
خامنه ای ولی فقیه ارتجاع

رویترز درباره سخنرانی خامنه‌ای گزارش داد: خامنه‌ای، از رد صلاحیت کاندیداها توسط یک نهاد ناظر سخت‌گیر، حمایت کرد. نظرسنجیهای رسمی، از جمله نظرسنجی انجام شده در ماه مه توسط تلویزیون دولتی رژیم ایران، حاکی از آن است که میزان مشارکت در آرا می‌تواند به ۳۰٪ برسد که به‌طور قابل توجهی کمتر از انتخابات گذشته است.

رویترز افزود: خامنه‌ای مردم را به رأی دادن در انتخابات فراخواند، که به‌عنوان آزمونی برای مشروعیت روحانیت در میان افزایش خشم مردم از سختی‌های اقتصادی و محدودیتهای آزادیهای سیاسی تلقی می‌شود.

تلویزیون رژیم به‌نقل از خامنه‌ای گفت: " به کسانی که تبلیغ می‌کنند رأی بی‌فایده است توجه نکنید... (خبرگزاری رویترز انگلیسی۶ خرداد)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f9b47437-f577-4cd5-99aa-da6280550bbf"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات