728 x 90

رویترز: تظاهرات مقابل مجمع عمومی سازمان ملل با تصویر مریم رجوی و حمایت از برنامه ۱۰ماده‌ای او

خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه ۲۸شهریور تظاهرات ایرانیان آزاده در نیویورک علیه حضور رئیسی جلاد در برابر مقر سازمان ملل را انعکاس داد.

خبرگزاری رویترز از نیویورک گزارش داد: تظاهر کنندگان ایرانی در مقابل مجمع عمومی ملل‌متحد شعار می‌دادند ایران باید آزاد شود. ایران یک آلترناتیو دارد. تظاهر کنندگان در حالی که تصویر مریم رجوی را در دست داشتند در حمایت از برنامه ۱۰ماده‌یی مریم رجوی شعار می‌دادند

یکی از سخنرانان تظاهرات می‌گوید: در ایران امروز، رژیم علیه زنان تبعیض قائل است و آن را به قانون تبدیل کرده است. ارزش شهادت و ارث آنها در دادگاه نصف مردان است. در صورت طلاق، حضانت فرزندان بالای هفت سال به‌طور خودکار به مردان داده می‌شود.
قوانین ازدواج تبعیض آمیزترین هستند. مرد می‌تواند همزمان با چهار زن ازدواج کند و زن برای ازدواج نیاز به رضایت قیم مرد یا از طرف پدر یا جد پدری دارد. اینها تنها بخشی از قوانین تبعیض‌آمیز امروزی زنان در ایران است. با این حال، می‌توانم آینده‌ای را تصور کنم که تأمین کامل حقوق زنان را تضمین می‌کند و هر گونه اعمال نابرابر و تبعیض‌آمیز علیه آنها را لغو می‌کند و هر گونه تصوری را که زنان را کالا می‌بیند، رد می‌کند. ایران آزاد خواستار رفع نابرابریهای قانونی در مورد شهادت، ولایت، حضانت و ارث است. تعدد زوجات ممنوع خواهد بود. ایران فردا هر گونه استثمار جنسی از زنان را به هر بهانه‌یی ممنوع و تمامی آداب و رسوم، قوانین و مقرراتی را که به پدر، مادر یا قیم یا هر شخص دیگری اجازه می‌دهد دختر یا زن را برای ازدواج یا هر دلیل دیگر ببخشد، لغو خواهد کرد. در واقع وضعیت زنان در ایران فردا بسیار روشن است. زنان در مسیر دریافت برابری قانونی هستند که برای آن مبارزه کرده‌اند و هزینه‌های گزافی برای آن پرداخته‌اند. 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d60a0241-d5be-4c42-94cc-d0c2f2cb9b7f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات