728 x 90

رویترز: انفجارهای عظیم در سایت نظامی اردن

انفجارهای عظیم در سایت نظامی اردن
انفجارهای عظیم در سایت نظامی اردن

روز جمعه ۲۰شهریور یک سلسله انفجارهای سنگین زرقا دومین شهر اردن را لرزاند.

خبرگزاری رویترز با مخابره این خبر افزود: این انفجارها ناشی از یک اتصالی برق در نزدیک زاغه مهمات ارتش اردن بوده است. بنا به این گزارش شعله‌های نارنجی عظیمی آسمان این منطقه را روشن کرد که از پایتخت با ۳۵کیلومتر فاصله دیده می‌شد. یک منبع ارتش به‌شرط ناشناس ماندن گفت موشک‌هایی با دقت حساس و هدایت‌شونده هم در این محل بوده است.