728 x 90

نمای روز - تاثیرات ضربات قیام در صحنه بین‌المللی

ضربات قیام در عراق و لبنان و خیزش شهرهای میهن کم کم جهان را به این واقعیت نزدیک می‌کند که باید با رژیم فقط با زبان زور صحبت کرد

خبر گزاری فرانسه

ژان‌ ایو لودریان روز چهارشنبه احتمال مکانیزم ماشه که منجر به اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل بشود را مطرح کرد.

یک سایت حکومتی به در تشریح سیاست اروپا نوشت

اظهارات تهدیدآمیز لودریان، ظاهراً بخشی از یک سیاست جدید اروپا است

این سایت حکومتی با اشاره به آثار قیام در مواضع اروپا در ادامه نوشت:

لودریان اعلام کرد گستره اعتراضات اخیر در ایران و پاسخ مقامات ایران، تلاش‌ها برای متقاعد کردن آمریکا به کاهش تنشها را با مانع مواجه کرد. در ادامه با اشاره با رفتار سران ایران با معترضان مدعی شد که این امر ثابت می‌کند که منطق آمریکا در اعمال فشار حداکثری علیه ایران درست است

و در یک تحول دیگر

گزارش مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام و شورای امنیت ملل متحد ارسال شد

سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم در واکنشی ترس‌آلود به اظهارات ژان ایو لودریان گفت

این اظهارات غیرمسئولانه و غیرسازنده است

برجام اجازه استفاده از «مکانیسم ماشه» را به اروپا نمی‌دهد

 

مکانیسم ماشه چیست؟


اگر یکی از طرفهای برجام به کمیسیون مشترک شکایت کند. این کمیسیون،

ظرف ۳۵روز به شکایت رسیدگی می‌کند در صورتی که حل نشود، شاکی می‌تواند

به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع دهد که موضوع حل نشده،

. پس از آن، شورای امنیت ۳۰روز وقت دارد

اگر در این مدت، شورای امنیت نتواند در این خصوص قطعنامه صادر کند، تمام تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل که قبل از برجام برقرار شده بودند، به‌طور اتوماتیک بازمی گردند. نکته مهم این است که، قابل وتو نیست.

به‌طور خلاصه شمارش معکوس برای رژیم در تمام زمینها به شمارش افتاده است