728 x 90

روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف جهان

روزجهانی کارگر در کشورها
روزجهانی کارگر در کشورها

سه‌شنبه اول ماه مه مراسم روز جهانی کارگر در بسیاری از کشورهای جهان از جمله فرانسه، آلمان، یونان، آمریکا، انگلستان، کوبا، مانیل، آفریقای جنوبی و ترکیه برگزار شد.  سندیکاهای کارگری در فرانسه روز کارگر را با راهپیمایی و تظاهرات گرامی داشتند... پاریس هر ساله شاهد بزرگترین راهپیمایی‌ها در روز کارگر است که از میدان باستیل شروع می‌شود و به میدان جمهوری ختم می‌گردد. در آتن نیز تظاهر کنندگان علیه بیکاری و خشونت و سیاست‌های ریاضت کشانه اعتراض کردند

این روز یادمان شورش کارگران آمریکا در اول ماه مه ۱۸۸۶در شیکاگو است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات