728 x 90

روزنامه سپاه پاسداران: از سال ۸۸ رؤسای جمهور اگر جایی لازم شد حرف مجاهدین را هم که گفته بودند «آیت‌الله جلاد» تکرار می‌کردند

رئیسی جلاد ۶۷
رئیسی جلاد ۶۷

روزنامه سپاه پاسداران:

از سال ۸۸ رؤسای جمهور اگر جایی لازم شد حرف مجاهدین را هم

که گفته بودند «آیت‌الله جلاد» تکرار می‌کردند

 

در آستانه شعبده انتخاباتی ریاست‌جمهوری ارتجاع پس از هلاکت رئیسی، روزنامه سپاه پاسداران (جوان ۱۲ خرداد ۱۴۰۳) با یادآوری سوزش رژیم از کارزار نه جلاد نه شیاد در مقطع نمایش انتخابات برای گماشتن جلاد ۶۷ نوشت:

در مورد سواد رئیسی و خیلی دیگر از موضوعات گفته شد، ولی او پاسخی به این موضوع نداد، حقیقتاً در میان دیگر رؤسای جمهور قبلی که همه آنها به نوعی خدمت کردند، بسیار نادر بود به‌خصوص از سال ۸۸ رؤسای جمهور و مقامات سیاسی در قدرت وارد این فضا شدند که چطور می‌توانم جواب دندان شکن تری به رقیب بدهم و هیچ محدودیت اخلاقی هم برای خود قائل نیستم. اگر جایی لازم شد حرف مجاهدین که گفته بودند «آیت‌الله جلاد» را هم تکرار می‌کردند.

(روزنامه حکومتی جوان رژیم ۱۲خرداد)

 

آخوند روحانی اردیبهشت ۹۶:

اردیبهشت ۹۶ هم یک بار دیگر مردم ایران اعلام می‌کنند آنهایی که در طول ۳۸سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند.

 

واشنگتن پست:

جنایات وحشتناک نقض حقوق‌بشر توسط رئیسی

از جمله کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷

واشنگتن پست ۱۰خرداد ۱۴۰۳: در حالی که مراسم برگزار می‌شد، معترضان بنرهایی را در مقابل مقر سازمان ملل در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: "ننگ بر سازمان ملل که برنامه برای رئیسی، جلاد تهران را برگزار می‌کند" و عباراتی مشابه سر می‌دادند. واشنگتن پست در ادامه نوشت: رئیسی در موارد متعدد و وحشتناک نقض حقوق‌بشر، از جمله کشتار غیرقانونی هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ دست داشت. برخی از بدترین موارد نقض حقوق‌بشر در دوران تصدی رئیسی روی داد.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/bf87051b-0613-404a-ba9b-76b1547edbad"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات