728 x 90

روزنامه حکومتی: جدال مجلس ارتجاع و دولت بر سر بودجه ۱۴۰۱

رئیسی جلاد
رئیسی جلاد

رسانه‌های حکومتی از جدال میان دولت رئیسی و مجلس ارتجاع بر سر بودجه ۱۴۰۱ خبر دادند.

روزنامه حکومتی شرق نوشت: مخبر معاون اول رئیسی از وزیران خواسته بود در بررسی بودجه سال۱۴۰۱ به هیچ‌کدام از تغییرات پیشنهادی در کمیسیونهای مجلس در جلسه علنی تن ندهند.

این روزنامه هم‌چنین خبر داد دولت رئیسی می‌خواهد لایحه‌یی را که خودش تنظیم کرده تغییر دهد.

در همین حال، خبرهای ضد و نقیضی از استیضاح خاندوزی وزیر اقتصاد کابینه رئیسی توسط مجلس رژیم و جمع‌آوری آمضا برای آن در رسانه‌های حکومتی منتشر می‌شود. (روزنامه شرق رژیم ۲۸آذر)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4605d18c-e5ce-4d8e-9703-1ea1581e9a80"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات