728 x 90

روزنامه حکومتی: بحران هسته‌ای اسیر تئوری «اره دو سر»

مذاکرات برجام
مذاکرات برجام

روزنامهٔ حکومتی جهان صنعت طی مطلبی از یکی از تحلیلگران رژیم به نام مطهرنیا، موقعیت کنونی رژیم در رابطه با بحران هسته‌یی را مورد بررسی قرار داده و زیر عنوان: برجام اسیر تئوری «اره دو سر» می‌نویسد:

اکنون ایران در تئوری «اره دو سر» قرار دارد. اگر بپذیرد پای میز مذاکره حاضر و احتمالاً به حداکثر برجام قبلی دست یابد، به همان نقطه‌ای خواهد رسید که حسن روحانی به آن شکل و محتوا بخشید، اما به نام انقلابی‌گری در ایران با آن مخالفت شد و سخن از دادگاهی کردن روحانی در میان آمد. یا این‌که میز مذاکرات را بر اساس «واژه ساز» یا اصطلاح «اره دو سر» کامل ترک کند که به این ترتیب تحریم‌های بیشتری را متوجه خود خواهد کرد»..

این روزنامهٔ حکومتی، در ادامه می‌افزاید: «راه سوم این است که ایران به میز مذاکرات برگردد و در داخل کشور با پروپاگاندا و تبلیغات وسیع اعلام کند ما پیروز میدان بوده‌ایم و آمریکا مجبور به بازگشت به برجام است. اما در عمل برجام قبلی را با تجدیدنظرهای آمریکا، به «برجام پلاس» ی بکشاند که آمریکا با همکاری چتم‌هاوس در سال۲۰۱۸ طراحی کردند... هر چند آن نیز دیر یا زود نشانه‌های خود را برای افکار عمومی مشخص خواهد کرد»... . «اصطلاح «اره دو سر» از این جهت مطرح می‌شود که از هر دو سر که آن را پس و پیش کنید، موجب برش برداشتن و هزینه‌بار بودن برای محیطی می‌شود که در کنار این اره قرار دارد و این شرایط امروز نظام درباره برجام است». (روزنامه حکومتی جهان صنعت۲۱ شهریور)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/96030b86-42b4-4627-a304-b9b5c7de4e8b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات