728 x 90

روزنامه حکومتی آرمان: بازی بانک مرکزی با نرخ ارز می‌تواند بستر خیزشهای اجتماعی شود

۲۰۲۰-۰۸-۰۲_۱۷-۰۸-۳۴
۲۰۲۰-۰۸-۰۲_۱۷-۰۸-۳۴

روزنامه حکومتی آرمان ۱۲مرداد۹۹ در وحشت از خیزشها و قیامهای مردمی و بازی بانک مرکزی با نرخ ارز نوشت: «با توجه به وضعیتی که در بازار ارز شکل گرفته و ما در فاصله دو هفته اخیر شاهد هستیم دلاری که در کانال ۲۶هزار تومان قرار داشت با ریزشی ۶هزار تومانی به نرخ ۲۰هزار تومان رسید و دوباره تا نزدیک ۲۴هزار تومان بازگشته است می‌تواند هر اتفاقی را به‌دنبال داشته باشد. این رفتارهای بانک مرکزی بسیار پر ریسک است. چون این وضعیت می‌تواند بستر را برای وقوع برخی مسائل و تحولات اجتماعی و خیزش‌های جامعه فراهم آورد. به دیگر معنا، وضعیت کنونی اقتصادی کشور به یک نقطه بحرانی رسیده است... ما در کشور با چالش بیکاری، تورم، رکود و مسائلی از این دست روبه‌رو هستیم».