728 x 90

روزنامه حکومتی:‌ ویروس کرونا در دی و نیمه اول بهمن‌ماه وارد کشور شده بود

کرونا در ایران
کرونا در ایران

روزنامه حکومتی ستاره صبح ۲۳فروردین اعتراف کرد، بر اساس نظرسنجی که در تهران انجام شده است. مردم به آمارهای رسمی اعتقاد ندارند. این روزنامه حکومتی افزود، شواهد و قرائنی وجود دارد که ویروس کرونا در دی و نیمه اول بهمن‌ماه وارد کشور شده بود.

 

از جمله این شواهد می‌توان به مشاهده دکتر سورانی در اصفهان و هشدار وزیر سابق بهداشت اشاره کرد. علاوه بر آن در دهه اول بهمن در جلسه‌یی که با حضور معاون وزیر بهداشت برگزار شد آنجا به تأکید مطرح شد که دو مورد مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان خمینی بستری‌شده، که معاون سلامت وزارت بهداشت آن را نپذیرفت.