728 x 90

روزنامهٔ حکومتی جمهوری اسلامی: کاندیداهای کلنگ به دست!

نمایش انتخابات در رسانه ها
نمایش انتخابات در رسانه ها

روزنامهٔ حکومتی جمهوری اسلامی درباره شعبدهٔ انتخابات نوشت: آقایان کاندیداهای کلنگ به دست! این مملکت را خودتان به اینجا رسانده‌اید. آنچه در روزهای ثبت‌نام دیدیم از دعوا و نرده نوردی و تهدید تا متلک و تخریب و... بیشتر، ابزار جنگ و جدل و تعمیق چند گانگی و اختلاف بود. با این رویکردها نه تنها "بوی بهبود از اوضاع جامعه و کشور"نمی‌شنویم که شامه‌مان هم می‌سوزد از این"کباب پزانی" که راه انداخته‌اند حضرات! نیامده، کلنگ به دست شده‌اند ( روزنامهٔ جمهوری – ۲۷اردیبهشت ۱۴۰۰).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/acfc6877-e9ac-4f90-a0be-e27b1b9d2e05"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات