728 x 90

روزنامهٔ حکومتی آرمان: فقر مطلق در مناطق و شهرهای کشور

فقر در ایران
فقر در ایران

روزنامهٔ حکومتی آرمان روز ۲۵دی نوشت: «امروز فقر مطلق در بسیاری از مناطق و شهرهای کشور دیده می‌شود و نمی‌توان این موضوع را کتمان کرد. ناامیدی از بهبود وضعیت، جامعه ایرانی را فراگرفته است شاید به‌جز عده‌یی خاص که پولشان مانند همیشه از پارو بالا می‌رود. در مجموع باید گفت که امروز وضعیت اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف دچار مشکل و بحران جدی است. در صورت ادامه این روند ما شاهد بروز فجایع اقتصادی-اجتماعی خواهیم بود که در آینده گریبان کشور را می‌گیرد».