728 x 90

روحانی و اعتراف به اقدامات سرکوبگرانه توسط بسیج و نیروهای سرکوبگر

آخوند روحانی
آخوند روحانی

آخوند روحانی امروز شنبه ۱۷آبان در جلسه ستاد حکومتی مقابله با کرونا به اقدامات سرکوبگرانه توسط بسیج و نیروهای سرکوبگر به اسم کرونا اعتراف کرد و گفت: «برای عبور از شرایط کرونا امروز دولت نیازمند حمایت نیروهای مسلح، بسیج، هیأتها، مساجد و... است».
روحانی بار دیگر تقصیر فاجعهٔ کرونا را به گردن مردم انداخت و با وقاحت گفت: «در زمینهٔ کرونا تنها با رعایت به نتیجه نمی‌رسیم. مردم باید یاری کنند، اما مشکلی که ما با آن مواجه هستیم تجمعات خانوادگی است».

روحانی گفت: «همین‌طور که حقوق شهروندی حق مردم است، مسئولیتها و تکالیف شهروندی هم مسئولیت همه است. این نیست که حقوق شهروندی باشد، اما مسئولیت شهروندی نباشد.

با مراعات نکردن و بی‌اعتنایی به پروتکل‌ها می‌تواند مشکلی پیش بیاید که نجات از آن بسیار سخت باشد».

آخوند روحانی با تاکید بر فرستادن مردم به کام کرونا گفت: «تمام تلاش ما این است که تولید متوقف نشود».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a91be7c4-e4f2-4764-b030-7a8b85795f26"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات