728 x 90

رسیدگی به اتهامات عباس آخوندی در پرونده اقتصادی پسرش

عباس آخوندی
عباس آخوندی

در جریان جنگ گرگها و دزدیهای نجومی، خبرگزاری رادیو و تلویزیون رژیم به‌نقل از یک منبع آگاه قضایی از تشکیل پرونده برای عباس آخوندی، وزیر پیشین راه رژیم خبر داد. این مقام قضایی گفت: در پرونده محمدمهدی آخوندی فرزند عباس آخوندی اتهاماتی به او وارد شده که به‌زودی در دادگاه رسیدگی می‌شود. این پرونده ۲۵متهم دارد که عباس آخوندی متهم ردیف بیستم شناخته شده است. در کیفرخواست محمدمهدی آخوندی، اتهام مشارکت در ارتشای شبکه‌یی به میزان ۴۲میلیارد ریال و تحصیل مال نامشروع ثبت شده است. (خبرگزاری صدا و سیمای رژیم ۱۲اردیبهشت)