728 x 90

رسانه حکومتی: هر شهروند جیبوتی بیش از ۳.۵برابر هر ایرانی، گوشت مصرف می‌کند

مصرف سالانه گوشت در ایران
مصرف سالانه گوشت در ایران

سایت حکومتی دیده‌بان ایران پنجشنبه ۱۳بهمن، به تورم افسارگسیخته و فقر و فلاکت سبد معیشتی مردم که در حاکمیت آ‌خوندی هم‌چنان در وضعیت فوق بحرانی است و سیر نزولی خود را طی می‌کند اعتراف کرد و نوشت: «این روزها قشر وسیعی از جامعه به سختی می‌توانند نیازهای اولیه زندگی را حتی با کیفیت پایین تأمین کنند».

سایت دیدبان به یک نمونه، مصرف سالانه گوشت در ایران را با دیگر کشورهای جهان سوم مقایسه کرده است و در این رابطه نوشت: سرانه مصرف گوشت برای هر فرد به چهار کیلو گرم در سال رسیده و این در حالی‌ست که این سرانه در کویت به ازای هر فرد ۶۷کیلو گرم در سال است. حتی سرانه سالانه مصرف گوشت در جیبوتی ۱۵کیلو گرم به ازای هر فرد است. این یعنی هر شهروند کویت، سالانه بیش از ۱۶برابر و هر شهروند جیبوتی بیش از ۳.۵برابر هر ایرانی، گوشت مصرف می‌کند...
این گزارش در ادامه با اعتراف به گسترش فقر و فلاکت رو به گسترش اقشار مردم که یکی از دست‌آوردهای شوم مافیای آخوندی است می‌افزاید: روزگاری که خیلی دور نیست، همین ۶سال قبل، درآمد سرانه دلاری خانوار ایرانی ۹هزار و ۳۲۱دلار بود، اما در سال۱۴۰۰ این مقدار به چهار هزار و ۴۹۶دلار کاهش یافت. یعنی در این سال‌ها درآمد سرانه ایرانیان نزدیک به ۵هزار دلار سقوط کرد.
خاطرنشان می‌شود نمود مخرب و ویرانگر سیاست‌های ضدمردمی و ضدایرانی مافیای غارت و چپاول آخوندی را می‌توان در همه عرصه‌ها و سراسر این مرز و بوم به وفور مشاهده کرد. به‌عنوان نمونه هم‌ اکنون که ۴روز از زلزلهٔ ۵.۹ در مقیاس ریشتر در شهرستان خوی و روستاهای اطراف آن می‌گذرد و این فاجعه انسانی در سرمای ۷درجه زیرصفر هم‌چنان ادامه دارد، هموطنان بدون امکانات امدادی، بدون گرمایش، چادر، پتو، لباس و کفش مناسب و بدون غذا، در شرایط ویرانه بودن مغازه‌ها و بسته بودن اکثریت نانوایی‌ها، در محاصره سیاست‌های ضدمردمی دیکتاتوری خامنه‌ای گرفتار شده‌اند و تبلیغات دروغ و شعاردرمانی نهادهای مسئول خشم عمومی را در آذربایجان برانگیخته است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6fe2ce7f-8fc4-4391-b1dc-5a0903c2a718"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات