728 x 90

رسانه‌های افغانستان از جان باختن ۹تن از مهاجران افغان در جریان قیام مردم ایران علیه حکومت آخوندی خبر دادند

آتش زدن اماکن دولتی در جریان قیام سراسری
آتش زدن اماکن دولتی در جریان قیام سراسری

 

رسانه‌های افغانستان از جان باختن ۹تن از مهاجران افغان در جریان قیام مردم ایران علیه حکومت آخوندی خبر دادند.

پژواک نیوز خبر داد، «یک منبع در روز دوشنبه گفت حداقل ۹پناهنده افغانی در تظاهراتهای ایران علیه حکومت این کشور کشته و ۱۲۱نفر دیگر دستگیر و زندانی شده‌اند».

 

 

به‌دنبال انتشار این خبر وزارت‌خارجه افغانستان اعلام کرد که در این زمینه تحقیق می‌کند.

سخنگوی وزارت‌خارجه افغانستان به روزنامه صبح کابل گفت: تاکنون اقوام سه نفر از مهاجران کشته شده به سفارت افغانستان در تهران مراجعه کرده تا در خصوص تحویل‌گیری اجسادشان همکاری شود.

 

روزنامه کابل هم‌چنین نوشت: حکومت ایران «با سوءاستفاده از وضعیت (دو میلیون) مهاجر افغان، آنها را حقوق انسانی‌شان محروم و مورد آزار و اذیت قرار داده است. در عین‌حال، مهاجران افغان در ایران، برای بیش از سه دهه با کمترین دستمزد، کارهای سخت و طاقت‌فرسا انجام داده‌اند و حتی برخی از آنها در پنج سال گذشته برای اهدف رژیم ایران در سوریه جنگیده و کشته شده‌اند».