728 x 90

رخداد ـ قطع اینترنت؛ آخرین حربه جلاد

با اوجگیری قیام عراق و لگدمال کردن تصاویر خمینی و خامنه‌ای و قاسم سلیمانی در بغداد و اغلب شهرهای شیعه نشین عراق، روز ۱۴آبان حاکمان فاسد به فرمان پاسدار قاسم سلیمانی شبکه اینترنت را در پایتخت و اغلب شهرهای عراق قطع کردند.

روزنامه حکومتی انتخاب در همان روز نوشت: «سازمان "NetBlocks" که وظیفه امنیت سایبری و مدیریت اینترنت را دارد، بامداد سه‌شنبه اعلام کرد، اینترنت در بغداد پایتخت و چند شهر دیگر عراق قطع شده است».

این آخرین پاسخ جلاد به سوزاندن نماد شیطان و اراده‌ تغییر در عراق بود. پاسخی که با پیشروی و ابتکارات جوانان شورشی به شکست انجامید.

همین جنایت در روز ۲۶آبان پس از قیام سراسری مردم ایران با همان وحشت و نگرانی در ایران اجرا شد.

روز ۲۵آبان مردم بیش از یکصد مرکز و پایگاه جنایت را به آتش کشیدند و شعار مرگ بر خامنه‌ای در شهرهای میهن ارکان نظام ولایت را به لرزه درآورد.

در شهریار مردم نماد انگشتر خمینی را به‌مثابه نماد شیطان به آتش کشیدند

در این رویارویی خامنه‌ای سراسیمه به میدان آمد و ضمن حمایت از افزایش قیمت بنزین قیام را به اشرار و مجاهدین نسبت داد.

۲۷آبان خامنه‌ای ۲۶آبان: این کار مردم نیست، این کار اشراره

اشرار یعنی جوانان شورشی که ارکان و امنیت نظام را نشانه رفته‌اند.

۲۷آبان خامنه‌ای ۲۶آبان: ناامنی بزرگ‌ترین مصیبت برای هر کشوری است، برای هر جامعه‌یی است، اینها قصدشان این است.