728 x 90

رجزخوانی‌های سوزناک و پایان‌ناپذیر رژیم آخوندی از حمایت ۲۵۰نماینده مجلسین انگلستان از قیام و مقاومت ایران

بازدید نمایندگان مجلس عوام انگلستان از اشرف۳- ۴اسفند۱۴۰۱
بازدید نمایندگان مجلس عوام انگلستان از اشرف۳- ۴اسفند۱۴۰۱

رجزخوانی‌های سوزناک و پایان‌ناپذیر رژیم آخوندی از حمایت ۲۵۰نماینده مجلسین انگلستان از قیام و مقاومت ایران

کاردار سفارت رژیم در لندن:

نظام هرگز دشمنان خود را که از سازمان مجاهدین که بیش از ۱۷هزار را کشته حمایت می‌کنند نمی‌بخشد

خبرگزاری سپاه پاسداران در ادامه رجزخوانیهای سوزناک و پایان‌ناپذیر در مورد حمایت ۲۵۰نماینده مجلس عوام و مجلس اعیان انگلستان از رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران و برنامه ۱۰ ماده‌یی توئیت کاردار سفارت رژیم در لندن را به نام سیدمهدی حسینی منتشر کرد.

کاردار مزبور که مجاهدین را منفورترین یعنی خطرناکترین دشمن نظام توصیف کرده است خطاب به باب بلکمن که اخیراً از اشرف۳ بازدید کرد می‌گوید چگونه ملاقات با دشمن‌ترین دشمنان نظام قابل توجیه است؟ مگر این‌که شما با آنها در دشمنی و خصومت با حکومت ایران هم نظر و هم‌سو باشید.

کاردار رژیم هم‌چنین به چنگ و دندان نشان دادن پرداخته و می‌گوید که رژیم هرگز دشمنان خود را که از مجاهدین حمایت کنند نمی‌بخشد چرا که مجاهدین ۱۷هزار نفر از رژیم را به هلاکت رساندند.

خبرگزاری سپاه پاسداران در ادامه می‌افزاید:

«باب بلکمن» نماینده پارلمان انگلیس و رئیس گروه دوستی پارلمانی انگلیس در توئیتی از دیدارش در آلبانی خبر داده و‌ رهبر این گروه را رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران خوانده است.

به‌نوشته خبرگزاری سپاه پاسداران باب بلکمن از ابتدای اغتشاشات در ایران نیز از اغتشاشگران حمایت کرده و خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی دولت انگلیس شده بود.

 

خبرگزاری سپاه پاسداران هم‌چنین با بلاهت خاطرنشان کرده است:

در پی اعمال تحریم‌ها از سوی انگلیس علیه برخی نهادها و مقامات ایرانی پس از اغتشاشات در ایران، باب بلکمن ۲۷مهر ماه سال جاری در فهرست جدید تحریم‌های ایران علیه ناقضان حقوق‌بشر و مروجان تروریسم در انگلیس قرار گرفت.

(خبرگزاری فارس رژیم ۱۸اسفند)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d7968b46-0475-4b25-aeb0-dc4526f722e4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات