728 x 90

راهپیمایی کارگران نیشکر هفت‌تپه در شانزدهمین روز از اعتصاب با شعار: مرگ بر روحانی

راهپیمایی کارگران نیشکر هفت‌تپه در شانزدهمین روز از اعتصاب
راهپیمایی کارگران نیشکر هفت‌تپه در شانزدهمین روز از اعتصاب

کارگران اعتصابی کارخانه ی نیشکر هفت تپه در خیابان های شهر شوش، شعار مرگ بر روحانی ،مرگ بر اسدبیگی سر میدادند .

شانزدهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه با حضور تعداد زیادی از کارگران سه شنبه ۱۰تیر در داخل شرکت برگزار شد. در ادامه کارگران، در داخل شهر شوش راهپیمایی کردند.

کارگران در راهپیمایی امروز خود شعار می دادند: «کارگر هفت تپه -اتحاد اتحاد».

قیام