728 x 90

راهپیمایی اعتراضی مردم ایلام به سمت فشافویه

قتل   «امیر حسین حاتمی» توسط دژخیمان خامنه‌ای در زندان فشافویه تهران
قتل «امیر حسین حاتمی» توسط دژخیمان خامنه‌ای در زندان فشافویه تهران

درپی جنایت قتل یک جوان هموطن ایلامی به‌نام «امیر حسین حاتمی» توسط دژخیمان خامنه‌ای در زندان فشافویه تهران، جمعی از اهالی ایلام با طی مسافت ۸۰۰کیلومتری، خود را به مقابل زندان تهران بزرگ در فشافویه رساندند تا به این جنایت انجام شده و قتل امیرحسین حاتمی توسط جلادان خامنه‌ای در زندان فشافویه اعتراض کنند.

صحبتهای یکی از شهروندان:

«تعداد جمعیت که می‌بینید، امروز همه به‌عنوان اعتراض، بتاریخ ۳مهر، آمده‌اند جلوی زندان تهران بزرگ، برای احقاق حق جوان بیگناه ۲۲ساله، امیرحسین حاتمی. حدود دو ساعت جلوی زندان اومدیم اینجا تحصن کردیم، کسی جواب به این مردم نداد. حتی رئیس زندان جوابگوی ما نبود. در را باز نکردند. یک احترامی به این مردم که مسافت ۸۰۰کیلومتر از ایلام آمده‌اند، هیچکس جوابگوی ما نبود. واقعاً متأسفم برای قوه قضاییه متأسفم برای خودمان که چنین بی‌قانونی را می‌بینیم».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات