728 x 90

راداک سیکورسکی نماینده پارلمان اروپا تأکید بر آزادی زندانیان سیاسی در ایران

رادک سیکورسکی نمایندهٔ پارلمان اروپا
رادک سیکورسکی نمایندهٔ پارلمان اروپا

رادک سیکورسکی نمایندهٔ پارلمان اروپاطی پیام توئیتری شنبه ۳۰اسفند گفت در عید نوروز ما خواسته‌مان برای آزادی اعتراض کنندگان و زندانیان سیاسی در ایران را دوباره تکرار می‌کنیم. برای یک ایران بردبار و دموکراتیک، همه (موارد) نقض حقوق‌بشر باید پایان یابند.