728 x 90

رئیس دوره‌یی شورای امنیت:‌ رژیم ایران نقش سازنده‌یی در منطقه ایفا نمی کند

شورای امنیت
شورای امنیت

نماینده آلمان و رئیس دوره‌یی شورای امنیت سازمان ملل متحد طی مصاحبه‌یی که در سایت سازمان ملل چهارشنبه ۱۱تیر منتشر شد گفت: «ما به‌عنوان اتحادیه اروپا تحریم تسلیحاتی رژیم ایران را تا سال۲۰۲۳ تمدید کرده‌ایم. ما معتقدیم رژیم ایران نقش سازنده‌ای در منطقه ایفا نمی‌کند. در حال حاضر نقض شدید و گسترده حقوق‌بشر در ایران جریان دارد. از نظر ما نیز پذیرفته نیست رژیم ایران به تهیه سلاح و معاملات تسلیحاتی در همه جا بپردازد. از این رو برای ما بسیار مهم است که امکان تمدید تحریم‌های تسلیحاتی باشد و با دیگر همکارانمان در شورای امنیت مشغول کار روی این موضوع هستیم تا این هدف برآورده شود».