728 x 90

رئیس بیمارستان موسوم به خمینی اردبیل: الآن بیمارستان ما پر هست، دیروز فقط ۴۷نفر مثبت بودند

پزشکان و کادر  درمانی یکی از بیمارستانهای  اردبیل
پزشکان و کادر درمانی یکی از بیمارستانهای اردبیل

دکتر فرزانه رئیس بیمارستان موسوم به خمینی اردبیل ۸اسفند ۹۸:

«واقعیت این  است که الآن بیماری کرونا یک مقدار فراگیر شده، شیبی که دارد این شیب در واقع طی روزهای قبل یک روند صعودی را دارد. این آماری را هم که هست این آمار آنهایی هستند که ما آزمایش از آنها گرفتیم و مثبت‌ها را دریافت کردیم، آماری که ما بگوییم چند نفر واقعاً مبتلا به کرونا هستند. این گوشه‌یی از آن هست یعنی واقعیت این است، شما در نظر بگیرید دیروز در بیمارستان امام فقط ۱۴۷تا سی تی اسکن انجام دادیم حدود ۴۷تایش مثبت بودند. یعنی نشان می‌دهد که در واقع این آمارهایی که ما چون وزارتخانه یک روندی را اشاره کردند که فقط آنهایی که بالاخره تست مثبت دارد آیا ما همه بیماران را تست انجام می‌دهیم؟ خیر.

آیا ما همه بیماران را با تست تشخیص می‌دهیم؟ الآن همه بیماران را با تست درمان می‌کنیم؟ نه!

اگر مخرج کسر ما درست نباشد واقعیت اش ما در............

 

مجری:‌ پس کسی علائم داشته باشه به‌ویژه سیتی اسکن برای شما محرز باشد شما آن را کرونا قلمداد می‌کنید؟

 

دکتر فرزانه: علائم بالینی داشته باشد الآن اساتید ما در طی درمان خیلی از آنها آزمایش انجام نمی‌دهند، می‌گویند مثلاً این سیتی درگیری دو طرف دارد از آن طرف تب دارد سرفه دارد کرونا هست و واقعاً هم کرونا هست چون واقعیت این است که الآن بیمارستان ما پر هست. همین تروم‌ها کرونا که کردیم همه ساختمانها تروم‌ها پر هست. کل ظرفیت‌ا‌ش فول است کل ونلیتور های(دستگاه تنفس مصنوعی) آن وصل به بیماران بدحال است یعنی اگر مریض الآن یکی یا دو تا یا ۴یا ۵تا بیاید بدحال باشد.

 

مجری: مجبور هستید از آنها باز کنید؟

دکتر فرزانه:‌ یعنی یک مقدار به مشکل بر می‌خوریم، بیمارستان امام رضا ظرفیت‌اش بالاخره تا حالا یک درصدی‌اش بالا پر هست، سبلان مریض فرستادیم.

الآن طی ۲۴ساعت گذشته مثلا ۲۹۰و چند مورد فقط ما مراجعه داشتیم ۸صبح تا الآن که من آمده‌ام اینجا آخرین آمار ما تا الآن ۱۴۰تا، بستریهای ما هم زیاد می‌شود و کادر درمان، کادر درمان واقعاً الآن خسته شده‌اند.

پرستار پزشک واقعاً جان می‌کنند، الآن هم از پزشکانمان تست مثبت شدند، پزشک عمومی داریم گرفتار شده، از اونطرف پرستار داریم چند نفر فرض کنید مثلا تو آزمایشگاه کسی که همین کار را انجام می‌داد خودش مبتلا شده، امروز ایشان با حال بد آمد و بستری کردیم، کادر رفته‌ رفته درگیری‌شان زیاد می‌شود.

آمار واقعی آمار واقعی یعنی این‌که چند نفر واقعاً کرونا گرفتند؟ حالا از این چند نفر تست انجام دادیم مثبت چند نفر سیتی اسکن شده در خود بیمارستان امام خمینی از دوم اسفند تا الآن بیش از هزار مورد سیتی اسکن دارم سند و کاملاً مشخص است علائم بالینی بیش از هزار مورد واقعاً علائم کرونا دارند یعنی کرونا هست.