728 x 90

رئیس بانک عراق: اگر معافیتها توسط آمریکا لغو شود، پرداخت پول به رژیم ایران متوقف خواهد شد

بانک تجارت عراق
بانک تجارت عراق

رئیس بانک تجارت عراق درباره احتمال لغو معافیتها توسط آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفت: اگر آمریکا به معافیتها پایان دهد پرداخت پول به رژیم ایران را « متوقف» خواهد کرد.

 

فیصل الهیمص رئیس بانک تجارت عراق گفت در صورتی‌که ماه آینده معافیتها توسط آمریکا لغو شود، پرداخت پول به رژیم ایران متوقف خواهد شد.

 

عراق توسط بانک تجارت پول گاز وارداتی از ایران را پرداخت می‌کند. فیصل الهیمص گفت: «ما پرداخت پول را متوقف خواهیم کرد به این سادگی»...