728 x 90

رئیس اتاق بازرگانی رژیم در تهران: ۴۰سال است با چاپ پول دست در جیب مردم می‌کنیم

چاپ پول
چاپ پول

محمود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی رژیم در تهران گفت: در ۴۰سال گذشته همیشه کسری بودجه داشته‌ایم که یکی از عوامل مهم در اقتصاد کشور است یعنی درآمد کمتر از هزینه بوده است.

اگر این اتفاق برای یک شرکت یا یک خانوار بیفتد، شرکت ورشکست و خانوار بی‌خانمان می‌شوند، اما دولتها از منابع و ذخایر استفاده می‌کنند و مردم روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند.

محمود خوانساری گفت: با وجود مشکلاتی که در اقتصاد وجود دارد، صادرات کار بزرگی است. با این حال، صادرات بخشی از اقتصاد کشور بوده و مشکل اصلی در اقتصاد است.

رئیس اتاق بازرگانی رژیم در تهران ادامه داد: کسری بودجه به این معناست که می‌خواهیم کسری به‌وجود آمده را با چاپ پول فراهم کنیم که این موضوع به‌معنای افزایش سطح عمومی قیمتها و دست کردن در جیب مردم است.

خوانساری تصریح کرد: زمانی که دولت ارز ندارد به چاپ پول دست می‌زند که باعث افزایش تورم می‌شود. زمانی هم که ارز دارد شروع به ارزپاشی می‌کند که منجر به تشدید تورم می‌شود. زمانی ما در کشور ۵ تا ۶میلیارد دلار صدور خدمات فنی و مهندسی داشتیم اما امروز این میزان کمتر از ۲۰۰ تا ۳۰۰میلیون دلار است.

رئیس اتاق بازرگانی رژیم در تهران گفت: ما چه کمتر از ترکیه داریم که ۲۲۰میلیارد دلار صادرات دارد. ترکیه معدن یا نفتی ندارد اما ما که دومین منابع گازی جهان را داریم، با قطعی گاز و برق مواجه می‌شویم! نباید وضعیت ما به این شکل باشد. زمانی در اقتصاد، کشور بیستم بودیم اما امروز به رتبه‌های بین ۳۰ تا ۴۰ رسیده‌ایم.(سایت دیده‌بان رژیم ۲۰دیماه)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1f5e3e23-9fc4-4786-8e89-be27166d98ba"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات